Kontakt

Mgr. Zuzana Hrašková - Academia Olé
Sládkovičova 2, (Junior)
93401 Levice

Tel.: 0911 589 849

E-mail: zuhraskova@gmail.com

IČO: 45712123