Kurzy angličtiny

Deti

 • Predškoláci 4-ročný -  2x týždenne 30 minút,  65 vyučovacích hodín za šk. rok
 • Predškoláci 5,6-ročný -  2x týždenne 45 minút,  65 vyučovacích hodín za šk. rok
 • Deti ZŠ – 2x týždenne 45 minút,  65 vyučovacích hodín za šk. rok

Stredoškoláci 

 • Študenti SŠ -  2x týždenne 60 minút,  65 vyučovacích hodín za šk. rok
 • Príprava na maturitu pre študentov SŠ   -  kurz pre štvrtákov SŠ od septembra do mája

                                                                  - rozdelený do skupín podľa B1/B2 úrovne maturity

                                                                   - 2x týždenne 60 minút,  50 vyuč. hodín za šk. rok

Dospelí

 • Dospelí - 2x týždenne 60 minút,  65 vyučovacích hodín za šk. rok
 • firemný kurz všeobecnej a obchodnej angličtiny - cena sa dohaduje individuálne podľa požiadaviek zákazníka

Názov kurzu

Miniskupina (3-5 žiakov)

Malá skupina (6-8 žiakov)

Kurz MŠ 4-ročné deti

195 Eur

150 Eur

Kurz MŠ 5,6-ročné deti

255 Eur

195 Eur

Kurz ZŠ

255 Eur

195 Eur

Kurz SŠ

312 Eur

240 Eur

Maturitný kurz

312 Eur

240 Eur

Kurz pre dospelých

312 Eur

240 Eur

Pokiaľ sa študent pripojí do skupinky až po začatí kurzu, platí alikvotnú čiastku kurzovného. Pokiaľ sa študent rozhodne ukončiť výučbu skôr než na konci kurzu, platí uplynulú časť kurzu a mesačné odstupné.  Ak sa však odchodom študenta skupinka dostáva do vyššej cenovej kategórie (pri znížení počtu študentov v skupinke zo 6 na 5), platí odchádzajúci študent celú sumu kurzovného.V cene nie sú zahrnuté učebnice, ktoré si u nás môžete zakúpiť.

Individuálny kurz 

Individuálny kurz sa dohaduje podľa požiadaviek klienta, prispôsobíme čas, miesto, zameranie kurzu.