Jazyková škola - Academia Olé

Academia Olé je súkromná jazyková škola, ktorá poskytuje služby v oblasti výučby anglického a španielskeho jazyka pre všetky vekové kategórie počnúc predškolákmi. Naši lektori majú bohaté skúsenosti s výučbou jazykov v súkromných jazykových školách, ale aj v štátnom školstve. Kvalifikovaný lektorský tím je základom kvalitnej výučby. U každého lektora sa predpokladá dokončené vysokoškolské jazykové vzdelanie a pedagogické vzdelanie. Naši učitelia sa pravidelne zúčastňujú  seminárov, konferencií a školení určených pre učiteľov jazykov, kde sa stretávajú s novými trendmi v oblasti jazykového vzdelávania, zúčastňujú sa tvorivých dielní a stáží v zahraničí. Veríme, že profesionáli na sebe pracujú a stále sa majú v čom zdokonaľovať. My v Academia Olé máme to šťastie, že máme prácu, ktorá nás baví a napĺňa a naše nadšenie pre cudzie jazyky s radosťou odovzdávame našim študentom.
U nás sa nestretnete so žiadnou konkrétnou metódou výučby jazyka a tiež vám nesľúbime zázračné pokroky v krátkom čase. Používame kombináciu metód a prístupov, pretože veríme, že každá z nich dosahuje rozličné výsledky v rozličných situáciách a pri rozličných typoch študentov.
Snažíme sa predovšetkým o to, aby výučba v našich kurzoch nebola stresujúcou povinnosťou, ale príjemným zážitkom v pokojnom prostredí. Stredobodom pozornosti sú vždy študenti a ich potreby. Staviame na tom, v čom sú silní a nie, v čom sú slabí, pričom sa pokúšame nájsť spôsob ako motivovať každého jedného z nich k pokroku. Odmenou pre nás sú úspechy našich študentov. Tieto úspechy sú rôzne, u niekoho je to zlepšenie známky v škole, u niekoho zvládnutie náročnej skúšky na získanie Cambridgeského certifikátu, u iných prijatie do zamestnania, či zloženie maturitnej alebo prijímacej skúšky.
 
Tiež ponúkame preklady a tlmočenie z/do angličtiny, nemčiny a španielčiny v mnohých odboroch ako sú energetika, strojárstvo, medicína a alternatívna medicína, ekonómia a pod.
Poskytujeme predaj jazykovej literatúry, najmä učebnice a zjednodušené čítanky v anglickom a španielskom jazyku. Radi pomôžeme s výberom vhodnej jazykovej úrovne.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.