Jazykové kurzy

Výučba u nás prebieha v dvoch formách a to buď v štandardných skupinových kurzoch alebo individuálnou formou.

Skupinové kurzy

Skupinová výučba v Jazykovej škole Academia Olé prebieha v malých skupinkách. Za malú skupinu považujeme skupinu do počtu študentov 8. Skúsenosti ukazujú, že malé skupinky sú jednou zo záruk vyššej kvality získaných vedomostí, keďže poskytujú študentom možnosť výrazne vyššej frekvencie komunikácie v cudzom jazyku. Práve možnosť viac komunikovať býva najčastejšou požiadavkou našich študentov.

Cena kurzu v skupine 6-8 žiakov je 215 Eur pri 45-minútovej lekcii a 264 Eur pri 60-minútovej lekcii. Skupinovú výučbu otvárame už pri počte 3, ak študenti akceptujú vyššiu cenu kurzu.

Individuálne kurzy

Sú vhodné pre všetkých tých, čo sú príliš zaneprázdnení a nevedeli by sa prispôsobiť časovému harmonogramu skupiny, pre tých, ktorí potrebujú intenzívnejšiu výučbu a napredovanie podľa vlastných schopností a potrieb, ale aj pre študentov, ktorí majú s cudzím jazykom problémy a potrebujú doučiť. Sme flexibilní a prispôsobíme sa časovo aj tematicky všetkým týmto individuálnym požiadavkám. Vyberáte si čas, dĺžku a frekvenciu hodín, zameranie na všeobecnú alebo obchodnú oblasť jazyka a v prípade firemných kurzov aj miesto ich konania. Podľa požiadaviek stanovujeme aj cenu, ktorá sa pohybuje od 12 Eur za 45min. lekciu

Kurzy angličtiny                  Kurzy španielčiny

- pre deti predškolského veku                                   - pre žiakov ZŠ                                                

- pre žiakov ZŠ                                                          - pre žiakov SŠ

- pre žiakov SŠ                                                          - príprava na maturitu alebo na VŠ

- príprava na maturitu                                                 - pre dospelých

- pre dospelých                                                           - kurzy pre firmy

- kurzy pre firmy                                                          - individuálna výučba 

- individuálna výučba

- kurzy obchodnej angličtiny

- príprava na pracovný pohovor